Повне обстеження кожної дитини на наявність особливостей її мовного, пізнавального і соціального розвитку, в процесі якого визначається здатність дитини до навчання та до гри. Підвищення пізнавальної активності дітей і розвиток основних психічних процесів, таких як: мислення, уява, увага, цікавість, пам’ять, сприйняття. Розвиток комунікативної діяльності дітей та розвиток ігрової здатності, яка є головним видом діяльності для дітей будь якого віку.

  • Заняття індивідуальне, перша консультація 40 хвилин, всі наступні заняття- 30 хвилин

Вартість складає: перша консультація-350 грн, всі наступні заняття- 170 грн